Google Translator

English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

FARDHU WAJIB

Ta’ibna winta ‘ibroha
Ma’akhum ya habaib
Wuna bakhil hawa tujna
‘Alaina fardhu wajib

‘Alaina dakh rorut dza
Dahut tuwus tijal ein
Walam yuhsyat yughahi
Watahza lul mata’im


Bi gurbil hubbi ana
Ahibba dza ghatir wein
Wama yahfil ala dzein
Aghamu madzna autan


Wanahilli ma halla
Jala tuba tijalla
Li anna fil hawa adha
Soire simni jair


Tijam ‘il ein wallah
Wa waina zahra ulla
Wa inhaba jagaina
Sima asowaka ulla


Sahar mi ‘alla yalli
Ba ghinamur rihalli
Wa ghinamar ridho fil hub
Yajib batul bi wajib

0 komentar:

Posting Komentar

Mau komentar??? Silahkan, asal jangan komentar SPAM.

Maaf!!! Komentar yang bernada SPAM akan saya hapusssss.

nO sPam, nO pOrn, Please!!!

 

.+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''+.