Google Translator

English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

NAWWARTI AYYAMI

Nawwarti ayyami
Ragha ti ahlami
Ghayyarti loun… wutho… wushakhiel…
FiL haya……
Allah 4x Ya Allah
Allah 4x OoOoOo…..

Allah ghab ‘ainak fi ‘aini
Allah ghamma bainak wu beini
Nawwarti ayyami ragha ti ahlami
Ghayyarti loun…. Wutho… wushakhiel…
FiL haya…..


Allah laifara mala yab’aid mala
Yaharim nayoum mimba’ dina
Allah ghammana sawa amaril hawa
Yighrif ‘uru naw dhammina
Syuf kunnakin waba’id nafin
Winta wana….

Ba’da kulli ‘umrida hubbak nada
Ghayyartari iyusikkiti
Inta min wistil bashar khadabil ‘adhar
Tadkhul haya tiu dunyati
Winnahar dha ‘umri bass
Umrib tada….

0 komentar:

Posting Komentar

Mau komentar??? Silahkan, asal jangan komentar SPAM.

Maaf!!! Komentar yang bernada SPAM akan saya hapusssss.

nO sPam, nO pOrn, Please!!!

 

.+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''+.