Google Translator

English French German Spain Italian Dutch Russian Brazil Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Sahar Wa Sahran

Qalbu muhdhar
Sahar ma’a laili wahdani.. laalum
Jaani wala min ‘ahsagu jaani (2x)
Qadhaa fadhileh mahab yilumil muhib
Li bat fii lailah dujaa sahran (2x)

Ana ‘ala nafsil jaani.. habbit waahid
Wuhuu qalbah ma’a tsani (2x)
‘Ainuh thawileh.. min agal bayibiyah
Hasab maa tagul has kamal aymaan (2x)


Yathrah qatin wasthi adzaani wal ‘atna
Khalli yil haasad walaa tsani (2x)
Yal’ab yadilleh yaa buuyama jaralii min
Ayni ibliis wa syaithaan (2x)

By : OG El Mira

0 komentar:

Posting Komentar

Mau komentar??? Silahkan, asal jangan komentar SPAM.

Maaf!!! Komentar yang bernada SPAM akan saya hapusssss.

nO sPam, nO pOrn, Please!!!

 

.+'''''''''''''''''''''''''''''''''''''+.